Annuleringsvoorwaarden schoenen poetsen

Herroepingsrecht:

U hebt het recht om dit contract binnen zeven dagen zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren.
De herroepingstermijn vereist veertien dagen vanaf de datum van sluiting van de overeenkomst.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen,
 
Elisabeth Nitschmann & Jürgen Nitschmann GbR
Thywissenstraße 62
47805 Krefeld
Germany
reinigung@der-schuhputzer.de
 
door middel van een duidelijke verklaring (bv. een per post of e-mail verzonden brief) over uw besluit om dit contract te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde voorbeeldformulier voor annulering, dat niet verplicht is.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van herroeping:

Als u dit contract annuleert, moeten wij u alle betalingen terugbetalen die wij van u hebben ontvangen, inclusief
de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringswijze hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen.
Voor deze terugbetaling zullen wij hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; er zullen geen kosten in rekening worden gebracht.
anders met u overeengekomen; voor de terugbetaling zijn geen kosten verschuldigd.

Indien u verzocht heeft de diensten aan te vangen tijdens de herroepingstermijn, dient u ons een redelijk bedrag te betalen dat overeenstemt met het aandeel van de reeds geleverde diensten tot op het ogenblik waarop u ons op de hoogte brengt van de uitoefening van het herroepingsrecht met betrekking tot de overeenkomst, in verhouding tot de totale omvang van de diensten waarin de overeenkomst voorziet.

Voorbeeld van een annuleringsformulier

Indien u het contract wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen.

Elisabeth Nitschmann & Jürgen Nitschmann GbR
Thywisenstraße 62
47805 Krefeld
Germany
reinigung@der-schuhputzer.de
 
Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop/levering van de volgende dienst

______________________________________________

Besteld op ________________________

Naam van de consument(en) _______________________________________________________

Adres van de consument(en) _____________________________________________________
 
 

Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van communicatie op papier)
Datum